דלג לתוכן המרכזי

כיצד מטעינים את הסוללות בקטנועים החשמליים שלנו?

קיימות שתי דרכים לטעינת הסוללות בקטנועים החשמליים של ניו:
1. טעינה פנימית – חיבור המטען לשקע הטעינה שנמצא מתחת למושב הרכיבה בכלי וטעינה של שתי הסוללות בו זמנית.
2. טעינה חיצונית – הוצאות הסוללות הנשלפות מהכלי חיבור המטען למפצל הטעינה וחביור יציאות מפצל הטעינה לזוג הסוללות של הכלי.

אם הכלי מונע באמצעות סוללה אחת בלבד, המהירות המרבית של הכלי תהיה המהירות של ההילוך השני.
במצב הטעינה תוצג רמת הטעינה הנוכחית של הסוללה. כאשר הסוללה תהיה טעונה במלואה כל נוריות
החיווי תדלוקנה ותפסקנה להבהב.
כאשר הסוללה אינה נמצאת בטעינה, לחצו על לחצן הצגת רמת הטעינה והמחוון יציג את עוצמת הסוללה
במצב הרגיל.
אם רמת הטעינה של הסוללה נמוכה מ 20%- , נורית החיווי תהבהב שלוש פעמים כדי להזכיר לכם לטעון
את הסוללה.
אם כל נוריות החיווי מהבהבות, פירושו של דבר שיש תקלה בסוללה יש לפנות ליבואן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות 3605* שלוחה 2

 

 

לתיאום רכיבת מבחן

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  חשמל! פנייתך התקבלה נחזור אליך בהקדם
  הטופס לא נשלח אנא נסו שוב מאוחר יותר

  פרטים אישיים שתמסור ישמשו את מאיר אלקטריק יוטיליטיז (2015) בע"מ וכן חברות בקבוצת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. המידע עשוי להיות מועבר לכל גורם חיצוני שימצא לנכון לצורך המטרות המנויות לעיל ובכפוף להוראות כל דין. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך.

  צ'אט עם נציג יצירת קשר
  Sorry, our business is not operational at this hour

  Please try our contact page